O NAS

Początek działalności – 11 września 2015r.

Pierwsze spotkania grupy napawały szczególnym optymizmem, było nas znacznie więcej, niż można było tego oczekiwać?!

Kolejne tygodnie to mozolna praca
m.in. przygotowywanie haseł do akcji ulotkowej i opracowanie logo grupy.

 


listopad 2015
Impreza w plenerowa – „Dzień Czystego powietrza”– to było pewne ryzyko, ale dzięki zaangażowaniu  eksperyment powiódł się nadspodziewanie dobrze. Zaangażowały się różne grupy, przekrój wiekowy reprezentatywny. Odwiedził nas Burmistrz. Dlatego kolejna impreza „Festyn Ekologiczny” kierowana wyłącznie do mieszańców, połączona ze zbieraniem podpisów pod petycją do Urzędu Marszałkowskiego, wypaliła. Festyn zaangażował mieszkańców zarówno gminy Kalwaria Zebrzydowska, jak i Stryszowa. Czysty zysk edukacyjny!

 grudzień 2015 Skierowanie pierwszych informacji anty smogowych do mieszkańców i pierwsze banery: najpierw Kalwarii a następnie gminy. Kolejne akcje banerowe w okresach grzewczych w latach 2016-2017 z wykorzystaniem weryfikowalnych źródeł. Przekazanie tej propozycji edukacyjnej do sąsiednich gmin Stryszów i Mucharz wraz z wykorzystanymi już banerami. Propozycje przyjęte.

 

 

marzec 2017 cele krystalizują się coraz bardziej: edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja!
Kontakty ze szkołami i współpraca w zakresie problematyki smogowej to praca ciągła i rozwojowa.

grudzień 2017 akcja edukacyjna w szkołach podstawowych.

 

Współpraca z Klasztorem i Kościółkiem pw. św. Józefa przyniosła nieocenione korzyści, a zaangażowanie księdza Tomasza Koszarka i ojca Azariasza Hesa – bezcenne.

 

 

 

 

 

 

lipiec i wrzesień 2016 oraz sierpień 2017
zbieranie podpisów pod petycją, akcja ulotkowa.

 

 

 

“Zabij Smoga nad Małopolską – Akcja sadzenia drzewek”

 

 

 

 

 maj 2017 Porządkowanie stawu w okolicy cmentarza,
przy wsparciu uczniów szkoły średniej.

 

 

Jesień 2017 instalowanie czujników Look02 w mieście i gminie

Nieustającym celem Stowarzyszenia mimo niesprzyjających okoliczności, jest podtrzymywanie współpracy z lokalnymi władzami i Lokalną Grupą Działania.

 

 

 

Strefa